top of page

Tangokatts værdier


En tryg og god hverdag, hvor alle børn bliver set og hørt.

Max 4 børn indskrevet, så der er god tid til alle.

Høj fokus på trivsel, udvikling, dannelse og læring.

Jeg vil arbejde på at styrke barnets selvværd, med vægt på trivsel, udvikling, dannelse og læring hvor barnet bliver bekræftet i at de er gode og dygtige til forskellige ting, men især at de alle har en skøn personlighed, netop for at styrke barnets evne til at tro på sig selv og indgå i sociale sammenhænge livet igennem.

Jeg arbejder desuden med sproglig opmærksomhed og forståelse og har følgende læreplanstemaer:

  • Personlig udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Kultur, æstetik og fællesskab
  • Natur/udeliv og science
  • Social udvikling

Hver måned vil have sin egen sang og sit eget tema, som naturligt tilpasses til årstid, højtider mv.

Der udarbejdes års og månedsplan som udleveres ved opstart og vil med tiden kunne tilgåes her på siden.

bottom of page