top of page

En varm velkomst til børn og forældre på Tangokatts hjemmeside.

Et musikalsk privat pasningstilbud, beliggende på Solvej 12 i Kongerslev.

Tangokatt er en aktiv pasningsordning, hvor sang, spil, bevægelse, leg og ude aktiviteter er i højsædet.

Jeg håber du har fået lyst til at kigge rundt på siden.

Tryghed

Hos Tangokatt er tryghed i højsædet - skabt med omsorg, faste rutiner og hjemlige omgivelser, hvor tingene sker i barnets tempo.

Hjerne, hjerte og krop

Hos Tangokatt vil børnene få en aktiv hverdag i et musikalsk fællesskab, hvor også kreativ fremstilling, fri leg, højtlæsning og udeliv vægtes højt.

Selvstændighed

Hos Tangokatt vægtes barnets selvstændighed højt.

Det er vigtigt at alle børn bliver hørt hver dag og mødes med krav og forventniger tilpasset barnets alder og udviklingstrin.

bottom of page